Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

2 pytania z arkusza

18.112014Prosimy instruktorów i drużynowych o odpowiedź na 2 pytania z arkusza analizy hufca za rok 2013/2014.

Tylko instruktorzy: https://docs.google.com/a/bialystok.zhp.pl/forms/d/1Sm6lYXVkB5dMzkqKZDcSxEJBPUpWrKCrMxvc7fDlmbE/viewform

Tylko drużynowi: https://docs.google.com/a/bialystok.zhp.pl/forms/d/1yHhotTvJNq2zP11M3CCHW9RIEMa9K42vbgkiEPseCgI/viewform

 

Szefowa biura
phm. Magdalena Kropiwnicka

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca