Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Pierwsza pomoc jest prosta - poczuj się bezpiecznie!

25.112014W minioną niedzielę zakończył się Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy (WKPP) organizowany przez Harcerski Klub Ratowniczy "Sokółka" pod pieczą Harcerskiej Szkoły Ratownictwa ZHP. Tytuł oraz sprawność mistrzowską Ratownika ZHP uzyskało 20 harcerzy z Sokółki, Białegostoku oraz Suwałk.

Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy to forma szkoleniowa skierowana głównie do wędrowników, czyli harcerzy w wieku 16-25 lat, ale również osób niezrzeszonych w ZHP. Jest najbardziej zaawansowanym kursem z zakresu pierwszej pomocy z oferty Harcerskiej Szkoły Ratownictwa, obchodzącej w tym roku 20-lecie swojej działalności. Przez ten czas na kursach HSR zostało przeszkolonych ponad 20 000 osób na ponad 1000 kursach.

Podczas szkolenia trwającego dwa pełne weekendy (42 h lekcyjne) uczestnicy uczą się zasad udzielania pierwszej pomocy podczas wykładów i pokazów, jednak najwięcej czasu poświęca się na ćwiczenia praktyczne i udzielanie pomocy w profesjonalnie zainscenizowanych symulacjach. Realizm sytuacji pozwala kursantom oswoić się z tym, jak może naprawdę wyglądać udzielanie pomocy w miejscu zdarzenia. Po ukończeniu szkolenia Ratownik ZHP przygotowany jest do udzielania pierwszej pomocy zarówno w codziennych sytuacjach, jak również wszelkich zdarzeniach wypadkowych i stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

Tegoroczny kurs odbył się w terminie 14-16 oraz 21-23 listopada 2013 roku w Sokółce i był pierwszym tego typu w historii naszego miasta. Chętni do dalszego rozwoju absolwenci zasilą kręgi Harcerskiego Klubu Ratowniczego „Sokółka” biorąc następnie udział m.in. w organizacji kolejnych kursów i szkoleń oraz zabezpieczeniach medycznych lokalnych wydarzeń, pełniąc jednocześnie służbę na rzecz naszego miasta i lokalnej społeczności.

Komenda Hufca ZHP w Sokółce oraz Szef HKR Sokółka składają serdeczne podziękowania za okazane wsparcie i życzliwość poniższym instytucjom oraz firmom:

Urzędowi Miasta w Sokółce z Panem Burmistrzem na czele

Starostwu Powiatowemu w Sokółce z Panem Starostą na czele

Dyrekcji oraz pracownikom Zespołu Szkół w Sokółce 

Firmie Steeler Auto Service Marcin Piasecki i Spółka Sp. j.

Firmie F.P.H. „U Matczaka” s.c.

Firmie PPH Marwibog S.C.

Spółdzielni Producentów Drobiu "EKO-GRIL" w Sokółce

Kierownictwu oraz pracownikom firmy "KUCHCIK"

Czuwaj!
Szef HKR Sokółka
pwd. Bartłomiej Grabowski HO

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca