Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Betlejemskie Światło Pokoju - wielkie harcerskie ognisko

18.122014Zapraszamy wszystkie drużyny harcerskie, kapelanów, przyjaciół harcerstwa, harcerki, harcerzy i instruktorów na tradycyjne przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju, od którego po raz 24 zapłonie wielkie, harcerskie ognisko w dniu 23 grudnia o godzinie 16:30 na dziedzińcu Pałacu Branickich w Białymstoku. To nasza piękna tradycja, organizowana wspólnie przez Chorągiew i Hufiec w Białymstoku. 

Komendantka ZHP Chorągwi Białostockiej
hm. Hanna Horodeńska

Komendantka Hufca ZHP Białystok
hm. Agata Pietryszyk

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca