Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Odszedł na wieczną wartę...

20.012015Ze smutkiem zawiadamiamy, iż w dniu 18 stycznia 2015 r. zmarł wieloletni instruktor harcerski         hm. Lucjan Wiszniewski.

Druh Lucjan urodził się 4 lutego 1933 r. w Białymstoku. Całe życie związany był z harcerstwem białostockim. Pełnił wiele funkcji: był drużynowym, komendantem szczepu, członkiem Komisji Stopni i Kształcenia przy Komendzie Hufca Białystok, członkiem Rady Hufca Białystok, członkiem Rady Białostockiej Chorągwi. Współorganizował liczne obozy harcersko–szkoleniowe w Zielonej, Malinówce, Kaltkach, Ełku, Cieplicach, Osiowcu, Płocku, Nowym Młynie, Białowieży, Kuklach, Supraślu i Rydzewie. Swoją pracą i zaangażowaniem wspierał organizację Manewrów Techniczno-Obronnych i Turniejów Drużyn. Był instruktorem życzliwym i pracowitym. Brał udział w życiu Hufca i Chorągwi ZHP. Zawsze wnosił dużo radości i ciekawych pomysłów. Został przyjęty do grona honorowych członków 5 BDSH „Zielone berety”.

Żegnamy Ciebie Druhu Lucjanie w żalu i smutku!

Niech dobry Bóg przyjmie Ciebie do swoich Niebios!

O Panie Boże, Ojcze Nasz 

w opiece swej nas Miej...

 

Msza żałobna i uroczystości pogrzebowe odbędą się w Kościele pw. Ojca Pio przy ul. Mickiewicza w Białymstoku w dniu 21 stycznia 2015 r. o godzinie 10:00. Druh Lucjan pochowany zostanie na Cmentarzu Farnym. 

 

Komenda Białostockiej Chorągwi ZHP
Komenda Hufca ZHP Białystok

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca