Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Konkurs na kartkę z okazji Dnia Myśli Braterskiej

26.012015Zapraszamy zuchy, harcerzy harcerzy starszych i wędrowników do udziału w konkursie na kartkę z okazji Dnia Myśli Braterskiej. 

REGULAMIMN KONKURSU NA KARTKĘ Z OKAZJI 

DNIA MYŚLI BRATERSKIEJ

1.Organizatorem  konkursu jest Hufiec ZHP Białystok i 48 SzDHiZ  „Xin fi ni ti”

2. Warunki uczestnictwa:

  • Konkurs jest skierowany do zuchów, harcerzy i wędrowników 

          Hufca ZHP Białystok

  • Tematyka prac dotyczy harcerskiego święta: Dnia Myśli Braterskiej 
  • Zadaniem uczestników jest wykonanie kartki pocztowej 
  • Technika pracy dowolna

3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę

4. Zgłaszający musi wskazać do której chciałby wysłać kartkę

5. Gotową pocztówkę należy dostarczyć do hufca do dnia 17.02.2015

6. UWAGA!  Do kartki musi zostać dołączona kartka z :

Imieniem i nazwiskiem autora

Drużyną/ gromadą

Telefonem kontaktowym do drużynowego 

Informacją gdzie i do kogo autor pocztówki chciałby ją wysłać (jedną zaprzyjaźnioną drużynę, instytucję, hufiec )

3. Kryteria oceniania :

  • Zgodność z tematem
  • Oryginalność pracy
  • Estetyka 

4.. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie Hufca ZHP Białystok     www.bialystok.zhp.pl do dnia 20.02.2015r.. Nagrody zostaną rozdane na hufcowym

Dniu Myśli Braterskiej.

5. Informacje dodatkowe:

  • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę
  • Osoby nagrodzone zostaną powiadomione przez drużynowego o zwycięstwie (w szczególnym przypadku nagroda również zostanie przekazana dla drużynowego)

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

 

 

ŻYCZYMY POWODZENIA I WENY TWÓRCZEJ

ORGANIZATORZY 

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca