Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Gra miejska

11.102011Chcesz przeżyć niezapomnianą przygodę harcerską? Chcesz spędzić mile czas ze swoją drużyną? A może po prostu chcesz poznać nieznane historie rodem z naszego miasta?

Jeżeli tak, przyjdź na grę miejską "Śladami ludzi-legend" (22.10.2011). Na pewno nie pożałujesz! Poczujesz się jak dziesiątki i setki lat wstecz! Gra podzielona jest na 2 trasy:
-Zuchową - "Dawny Białystok"
-Harcerską, starszoharcerską i wędrowniczą - "Żydowski Białystok"

 

REGULAMIN:
Warunki uczestnictwa.
                                                                                                             Patrol powinien składać się:                                                                                                          a) na trasie zuchowej 6-10 osób
b)na trasie harcerskiej, starszohercerskiej i wędrowniczej  3-5 osób
Patrolowy powinien mieć co najmniej 16 lat.
Patrol musi być zgłoszony do 20 października 2011 na adres mailowy organizatora: agnieszka.dziubanowska@onet.pl
Zgłoszenie powinno zawierać: numer i nazwę drużuny, nazwę patrolu, listę osób, telefon kontaktowy patrolowego, wybraną trasę.
Nie obowiązuje wpisowe.
2)Przebieg gry:
Dzień przed grą (21 października) patrole otrzymują na e-maila nazwę miejsca, do którego muszą dotrzeć po wskazówki dotyczące początku gry.
W przydzielonym dla każdego patrolu miejscu będzie koperta, w której umieszczone są wskazówki mówiące o miejscu startu trasy, patrole muszą do niego dotrzeć do godziny 11:30(trasa harcerska, starszoharcerska i wędrownicza) lub 12:00 (trasa zuchowa) w dzień gry.
Jeżeli patrole nie dotrą do startu na czas zostaną zdyskwalifikowane.
Na trasie zuchowej patrole otrzymują punkty na każdym punkcie, wygra gromada, która zdobędzie największą ilość punktów.
Na trasie harcerskiej, starszoharcerskiej oraz wędrowniczej patrole na starcie otrzymują 100 punktów. Za niedostarczenie listu do punktowego, zauważenie przez żołnierzy pukty będą odejmowane. Wygrywa patrol o największej liczbie punktów.
Patrole kończą grę znajdując osobę , na temat której dostają wskazówki na każdym punkcie.
Podsumowanie gry i wręczenie nagród nastąpi na apelu podsumowującym którego miejsce zostanie podane później.
3)Zaopatrzenie patrolu:
Każdy patrol, który uczestniczy w grze powinien posiadać mapę Białegostoku oraz harcerskie nakrycia glowy.

Więcej informacji oraz zgłoszenia patroli (do 20 października): agnieszka.dziubanowska@onet.pl
 
Czuwaj!
dh. Agnieszka Dziubanowska

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca