Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Liturgia w Dzień Myśli Braterskiej

21.022015Zapraszamy prawosławnych harcerzy do uczestnictwa w liturgii śpiewanej przez harcerzy w Dniu Myśli Braterskiej 

22 lutego godz. 7:30, Cerkiew Św. Mikołaja przy ul. Lipowej.

 

pwd. Marta Całpińska
Zespół Wychowania Duchowego 

Komenda hufca

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca